E-Fatura Nedir ? 

E-Fatura (Elektronik Fatura), internet ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle aynı zamanda yasal süreçlerinde internet ortamına taşınması ile ortaya çıkmış bir e-Belge türüdür. Kağıt faturalar ile aynı hukuki niteliğe sahip olan e-Fatura, 5 Mart 2010 tarihinden itibaren 397 sıra nolu VUK (Vergi Usul Kanunu) ile uygulamaya geçirilmiştir.

E-Fatura nedir, sorusuna kısaca kamu ve özel işletmelerin kağıt fatura süreçlerini elektronik ortamda hızlı ve kolay bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan e-Belge uygulaması diyebiliriz. e-Fatura, kağıt faturanın içeriğinde bulunması gereken tüm bilgileri içerisinde barındıran bir standarda sahiptir. Bu standartlar ise GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yönetilmektedir. e-Faturayı kağıt faturadan ayıran en büyük özellik ise belgelerin elektronik ortamda daha az maliyetle, hızlı ve güvenli bir şekilde alıcıya iletilmesidir. 

E-Faturanın Avantajları Nelerdir ? 

E-Fatura uygulamasının işletme ve işletme süreçlerini sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Birkaç örnek vermek gerekirse;
Belgelerin elektronik ortamda iletilmesi ile birlikte kağıt çıktı ihtiyacı ortadan kaldırılmış olur ve maliyet tasarrufu sağlar.
• Faturaların müşterilere kargo ile gönderilmesi ihtiyacı ortadan kalktığı için hem zaman kaybından hem de kargo masraflarından kurtulmuş olursunuz.
• E-Faturalar elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklandığı için arşivleme ve kaybetme riskini ortadan kaldırmış olursunuz.
• Belgeleriniz elektronik ortamda saklandığı için dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden belgelerinize kolayca ulaşabilirsiniz.
• Belgelerin bir standarda sahip olması ve belirli kontrolleri tabi tutulması sebebiyle hata yapma oranınız azalır.
• Tüm işlemlerinizin elektronik ortam üzerinde gerçekleşmesi ile birlikte kağıt kullanımını azaltmış ve binlerde ağacın kesilmesinin önüne geçmiş olursunuz.
• Belgelerinizin elektronik ortamda hızlı bir şekilde alıcıya iletilmesi ile birlikte tahsilat sürelerinizi hızlandırabilirsiniz.
• Faturalarınızı elektronik ortam üzerinde sizi yönlendiren ve yardımcı olan sistemleri kullanarak çok daha hızlı oluşturabilirsiniz.
• Belgeleriniz üzerinde yer alan firma bilgilerinizi değiştirmek istediğinizde birçok kağıt baskı vb. süreçleri uğraşmaktan kurtulabilirsiniz.
 

E-Faturada Bulunması Zorunlu Bilgiler Nedir ?

E-Fatura hukuki niteliğe sahip bir belge olduğu için üzerinde bulunması zorunlu olan bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler şu şekildedir;
e-Fatura düzenlenme tarihi ve belge numarası,
• Düzenleyen taraf şahıs ise adı/soyadı var ise ünvanı, iş adresi, vergi kimlik numarası/T.C. kimlik numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi,
• Düzenlenen (müşteri/alıcı) tarafın adı/soyadı veya ünvanı var ise bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası/T.C. kimlik numarası,
• Malın veya hizmetin adı, türü ya da çeşidi, miktarı, birim fiyatı, tutarı, vergi türü, vergi oranı ve tutarı,
• Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,
• Belgelerin GİB sistemlerinden elektronik ortamda kolayca sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenebilmesine imkan tanıyan karekod veya barkod (Henüz bu şekilde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresi üzerinde yayınlanacak bir duyuru ile birlikte belirlenecek tarihten itibaren bu bilgiye yer verilmesi gerekmektedir).

2022’de e-Fatura Kimlere Zorunludur ?

2022’de e-Fatura kimlere zorunludur ? sorusu çok fazla merak edilen konulardan birisi oldu. Bu yazımızda 2022’de e-Fatura zorunlulukları hakkında bir değişiklik olup olmadığından bahsedeceğiz.

2020 e-Faturaya Geçiş Zorunluluğu

Geçtiğimiz yıllarda içerisinde cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan e-Faturaya geçiş şartı yayınlanan bir tebliğ ile 5 milyon TL’ye düşürülmüştü. Bunun yanı sıra 2018 ve 2019 yılı cirosu 5 milyon TL’yi ve üzerinde olan firmalarında 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmeleri zorunlu olmuştu.

2021'de e-Faturaya Geçiş Zorunluluğu

2019-2020 yılında cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan işletmelerin 1 Temmuz 2021’de e-Fatura sistemine geçmeleri zorunlu tutulmuştu. Bunun yanı sıra bu işletmelerin 1 Ocak 2022 tarihine kadar ise e-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmekteydi.

2018-2019 yılında cirosu 5 Milyon TL’yi geçen ve 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde e-Fatura uygulamasına dahil olan işletmelerin ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar e-Defter uygulamasına geçmeleride zorunlu hale getirilmişti.

Peki 2022 yılı içerisinde e-Fatura geçiş şartları için herhangi bir değişiklik var mı buna değinelim.

2022 e-Faturaya Geçiş Zorunluluğu Kimleri Kapsamaktadır ?

2021 yılında cirosu 4 milyon TL, 2022 ve sonrasındaki yıllardaki cirosu 3 milyon TL ve üzeri olan işletmelerin 1 Temmuz 2022’de e-Fatura sistemine geçmeleri zorunlu tutuldu. Bunun yanı sıra bu işletmelerin 1 Ocak 2023 tarihine kadar ise e-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

Yayınlanan tebliğ içerisinde ciro limitine bakılmadan e-Faturaya geçmesi zorunlu hale getirilen sektörler de yer almaktadır.
 

E-Faturaya Geçmesi Zorunlu Hale Getirilen Sektörler Nelerdir ?

Kültür ve Turizm Bakanlığında veya belediyelerden yatırım ya da işletme belgesi alan ve konaklama hizmeti veren oteller için e-Fatura'ya geçiş zorunlu hale getirildi. 

İnternet ortamında mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması ve dağıtımı gibi işlemleri gerçekleştirmelerine aracılık eden. Ve bu gibi e-Ticaret ortamını sağlayan işletmelerinde 2020 ve 2021 dönem ciroları 1 milyon TL, 2022 ve sonrasındaki yıllar için ise 500 bin TL ve üzeri olan işletmelerin e-Fatura uygulamasına geçişi zorunlu hale getirildi.

E-Faturaya Gönüllü Geçen İşletmeler İçin e-Defter Zorunluluğu Var mı ?

E-Fatura ve e-Arşiv Fatura sistemine gönüllü olarak geçmeyi tercih eden işletmelerin ise belirtilen limitlere aşamadığı sürece e-Defter uygulamasına geçmesi zorunlu değildir.

E-Fatura Nedir ? Avantajları Nelerdir ve Kimler İçin Zorunludur ? Hakkında S.S.S.

E-Fatura nedir, sorusuna kısaca kamu ve özel işletmelerin kağıt fatura süreçlerini elektronik ortamda hızlı ve kolay bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan e-Belge uygulaması diyebiliriz. e-Fatura, kağıt faturanın içeriğinde bulunması gereken tüm bilgileri içerisinde barındıran bir standarda sahiptir.
Kağıt faturalar ile aynı hukuki niteliğe sahip olan e-Fatura, 5 Mart 2010 tarihinden itibaren 397 sıra nolu VUK (Vergi Usul Kanunu) ile uygulamaya geçirilmiştir.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli 1 sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alan ve 3 sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa ve ithalini 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştiren işletmelerin ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur. İnternet ortamında mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması ve dağıtımı gibi işlemleri gerçekleştirmelerine aracılık eden. Ve bu gibi e-Ticaret ortamını sağlayan işletmelerinde 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Faturaya geçmeleri gerekmektedir. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere e-Faturaya geçmek zorundadır. Bunun yanı sıra yeni işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Faturaya geçmek zorundadır. e-Faturaya Gönüllü Geçen İşletmeler İçin e-Defter Zorunluluğu Var mı ? e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sistemine gönüllü olarak geçmeyi tercih eden işletmelerin ise belirtilen limitlere aşamadığı sürece e-Defter uygulamasına geçmesi zorunlu değildir.
• Belgelerin elektronik ortamda iletilmesi ile birlikte kağıt çıktı ihtiyacı ortadan kaldırılmış olur ve maliyet tasarrufu sağlar. • Faturaların müşterilere kargo ile gönderilmesi ihtiyacı ortadan kalktığı için hem zaman kaybından hem de kargo masraflarından kurtulmuş olursunuz. • e-Faturalar elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklandığı için arşivleme ve kaybetme riskini ortadan kaldırmış olursunuz. • Belgeleriniz elektronik ortamda saklandığı için dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden belgelerinize kolayca ulaşabilirsiniz. • Belgelerin bir standarda sahip olması ve belirli kontrolleri tabi tutulması sebebiyle hata yapma oranınız azalır. • Tüm işlemlerinizin elektronik ortam üzerinde gerçekleşmesi ile birlikte kağıt kullanımını azaltmış ve binlerde ağacın kesilmesinin önüne geçmiş olursunuz. • Belgelerinizin elektronik ortamda hızlı bir şekilde alıcıya iletilmesi ile birlikte tahsilat sürelerinizi hızlandırabilirsiniz. • Faturalarınızı elektronik ortam üzerinde sizi yönlendiren ve yardımcı olan sistemleri kullanarak çok daha hızlı oluşturabilirsiniz. • Belgeleriniz üzerinde yer alan firma bilgilerinizi değiştirmek istediğinizde birçok kağıt baskı vb. süreçleri uğraşmaktan kurtulabilirsiniz.
e-Fatura hukuki niteliğe sahip bir belge olduğu için üzerinde bulunması zorunlu olan bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler şu şekildedir; • e-Fatura düzenlenme tarihi ve belge numarası, • Düzenleyen taraf şahıs ise adı/soyadı var ise ünvanı, iş adresi, vergi kimlik numarası/T.C. kimlik numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi, • Düzenlenen (müşteri/alıcı) tarafın adı/soyadı veya ünvanı var ise bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası/T.C. kimlik numarası, • Malın veya hizmetin adı, türü ya da çeşidi, miktarı, birim fiyatı, tutarı, vergi türü, vergi oranı ve tutarı, • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, • Belgelerin GİB sistemlerinden elektronik ortamda kolayca sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenebilmesine imkan tanıyan karekod veya barkod (Henüz bu şekilde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresi üzerinde yayınlanacak bir duyuru ile birlikte belirlenecek tarihten itibaren bu bilgiye yer verilmesi gerekmektedir).

eFatura ve kelimeler ile arası iyi olan ve en önde giden Beyaz Kurt! eBelgenin duayeni avakodo çekirdeği göbekli yazmayı ve okumayı sever sizler için eBelge hakkında ve entegrasyon konusunda destek sağlayıcı içerikler üretir.

0 Yorum

Yorum Yaz

e-Posta adresiniz açık bir şekilde yazılmayacaktır. * alanlar zorunludur.

0 yorum